Moravská galerie v Brně
Husova 18
662 26 Brno
Fax: 0 532 169 181
cz@ahice.net
logo AHICE

Přihláška

Instituce:
Název v češtině:
Název v angličtině:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
WWW:
Další informace v angličtině (maximálně 200 znaků):
 
Kontaktní osoba pro servis AHICE:
Jméno:
Tel.:
E-mail:

Databázi uměleckohistorických informací ze střední Evropy" (Art Historian Information from Central Europe - AHICE) spravuje Mezinárodní kulturní centrum v Krakově (International Cultural Centre in Cracow). Informace zahrnuté do databáze jsou uživatelům poskytovány jednoduchou a přístupnou formou na webové stránce www.ahice.net. Mezinárodní kulturní centrum si vyhrazuje právo na úpravu materiálů zaslaných institucemi.

Moravská galerie v Brně je správcem služby AHICE v České republice a eviduje instituce, jimž poskytuje přístup na webovou stránku, čímž jim umožňuje samostatně zpřístupňovat informace o jejich aktivitách.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře se instituce zavazuje pravidelně dodávat informace o svých aktivitách do databáze AHICE a souhlasí se zpřístupněním výše uvedených informací, jakož i údajů uvedených v tomto formuláři, uživatelům služby AHICE.Datum Jméno a podpis zástupce instituce
a úřední razítko