(Wypełniony, podpisany i opatrzony pieczątką formularz prosimy odesłać na tu podany adres pocztą, faxem
lub zeskanowany na e-mail: pl@ahice.net)
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Rynek Gł. 25
31-008 Kraków
fax: (12) 421 85 71
logo AHICE

Formularz zgłoszeniowy

Instytucja
Nazwa w języku polskim:
Nazwa w języku angielskim:
Adres:
Tel.:
E-mail:
WWW:
Dalsze informacje w języku angielskim (max 200 znaków):
 
Osoba do kontaktu z Serwisem AHICE
Nazwisko:
Tel.:
E-mail:

Serwis "Art Historian Information from Central Europe" [AHICE] jest opracowywany w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Informacje serwisu są udostępniane użytkownikom na stronie internetowej "www.ahice.net". MCK w Krakowie zastrzega sobie prawo redakcji nadesłanych materiałów.

Międzynarodowe Centrum Kultury jest także administratorem serwisu AHICE w Polsce i rejestruje instytucje, nadając im uprawnienia dostępu do strony internetowej, umożliwiając przez to samodzielne wprowadzenie informacji o ich własnej działalności.

Wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego oznacza, że wskazana w nim instytucja zgłasza gotowość współpracy z serwisem AHICE, polegającej na możliwości samodzielnego wprowadzania informacji dotyczących własnej działalności, oraz wyraża zgodę na bezpłatne udostępnianie użytkownikom serwisu tych informacji, a także danych wpisanych do pierwszej części (Instytucja) formularza zgłoszeniowego.data podpis osoby reprezentującej instytucję
oraz pieczątka instytucji