Ústav dejín umenia SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
fax: 00421-2-54793895
dejusekr@savba.sk
logo AHICE

Prihláška

Inštitúcia
Názov inštitúcie v slovenčine:
Názov inštitúcie v angličtine:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
WWW:
Viac informácií v angličtine (max 200 znakov):
 
Kontaktná osoba so službou AHICE:
Meno:
Tel.:
E-mail:

Služba s názvom "Umelecko-historické informácie zo strednej Európy" -'Art Historian Information from Central Europe' [ AHICE ] - je spravovaná Medzinárodným kultúrnym centrom v Krakove (International Cultural Centre in Cracow). Informácie ňou obsiahnuté sú jej užívateľom poskytované v jednoducho dostupnej forme domovskej stránky www.ahice.net. Medzinárodné kultúrne centrum si vyhradzuje právo zostaviť podľa potreby materiály zaslané jednotlivými spolupracujúcimi inštitúciami.

Ústav dejín umenia SAV spravuje službu AHICE na Slovensku a registruje tunajšie inštitúcie dávajúc im prístup na domovskú stránku, čím im je umožnené vkladať do nej informácie o ich vlastných aktivitách.

Vyplnením a zaslaním prihlášky vyjadruje inštitúcia ochotu a pripravenosť pravidelne prispievať informáciami o jej aktivitách do siete AHICE a zároveň dáva súhlas so sprístupnením vyššie zmienených informácií, ako aj dát z prihlášky užívateľom tejto služby.Dátum Meno a podpis zodpovedného zástupcu inštitúcie
a jej oficiálna pečiatka